Team op med relevante interessenter

  • Hvad?
  • Hvordan?

Der kan være store fordele i at teame op med – for dit brand – relevante partnere, hvor begge parter får noget ud af samarbejdet. Det kan skabe synergier og resultater, som du ikke ville kunne opnå med din kanal på egen hånd. Fx at dit content bliver delt med andre end dine egne følgere, så du på den måde når bredere ud og rammer folk, der har en potentiel interesse i dit brand. Der er ligeledes et troværdighedsaspekt at hente. Når andre vælger at stå bag dit brand er det en blåstempling, der gør dine budskaber stærkere, end hvis du blot selv kommunikerer dem. Men vælg de rette partnere, hvis det skal give mening at teame op. Det kan i lige så høj grad være en ødelæggende aktivitet, hvis du vælger de forkerte at teame op med.

Identificer interessenter, der tangerer dit område. Interessenter, der vil tilføje en værdi til dit brand. Tag kontakt til de forskelige potentielle partnere og læg sammen en plan for et muligt samarbejde. Samarbejdet kan enten bestå af en simpel enkeltaktivitet eller mange aktiviteter over en lang periode. Eksempler på samarbejder kan være alt lige fra fælles posts, der reklamerer for et event eller en konkurrence (som begge parter deler i sit community) over fælles Facebook-annoncer, der tilgodeser begge parters indhold, målgruppe og grafiske linje til mere omfattende fælles branding-kampagner.

  • Eksempler

Støt op om dine ’partnere’ og del indhold, der er relevant for dem, så I sammen kan nå en større potentiel følgerskare, der har interesse i netop jeres brand.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

NAVIGATION