• Hvad?
  • Hvordan?
  • Resultater

Sidsel Overby Hartlev, webredaktør hos Dansk Arkitektur Center, sha@dac.dk

Hvordan har I brugt sociale medier til at markedsføre udstillingen ”Havnen er din”?
Med udstillingen ”Havnen er din” vil vi gerne give publikum inspiration til at tage ud og opleve havnen som Københavns nye store byrum, bundet sammen af de nye broer der er på vej. Vi havde et ønske om at inddrage publikum og københavnerne, der har deres daglige liv i havnen, og også vise hvordan deres havn ser ud – hvad liv i havnen er for dem. Derfor søsatte vi en fotokonkurrence på Instagram, hvor vi opfordrede folk til at tage fotos i havnen med hashtagget #Havnenerdin. Billederne vises både på Dansk Arkitektur Centers hjemmeside, og de udvalgte bedste billeder bliver vist i udstillingen i Dansk Arkitektur Center.  Hver uge kårer vi på vores Facebookside ”Ugens Bedste foto”, og blandt ”Ugens Bedste” udpeges til slut én vinder, som præmieres med en iPhone 5. Vinderbilledet udpeges den 17. juni af en jury bestående af to fotografer fra Kontraframe, lederen af Copenhagen Photo Festival og Københavns Stadsarkitekt. Fotokonkurrencen er mere end markedsføring – og egentlig tænker vi det ikke som en kampagne, men mere et involverende element i udstillingen. Man kan sige, at det er vores første forsøg på at skabe direkte brugergenereret indhold i en udstilling. Og så skaber den god synergi mellem de online og offline aktiviteter.

Hvor mange ressourcer har I afsat til kampagnen?
Der er selvfølgelig brugt nogle ressourcer på konceptudvikling i teamet forud for igangsættelse af fotokonkurrencen, men til at køre det i gang og drive det har jeg formentlig brugt omkring 50 timer, inklusive planlægning af en Instawalk, som vi afholdte den 7. april 2013 (se billeder på #instawalkhavnenerdin070413). I starten brugte vi meget tid på at gøre Instagram-brugerne opmærksomme på hashtagget #havnenerdin, og at de kunne få deres billeder vist i den kommende udstilling og deltage i konkurrencen. Det foregik helt lavpraktisk ved at søge på hashtags – f.eks. #bryggebroen eller #københavnshavn og skrive direkte til folk over Instagram og spørge, om de havde lyst til at være en del af udstillingen/konkurrencen. Desuden har vi brugt ressourcer på at udvikle det website, der gør, at vi kan udvælge og vise Instagram -billederne i en dynamisk collage i udstillingen.

Hvordan opstod ideen til at lave kampagnen på denne måde?
Et af målene har været at få fat i en anden målgruppe, end dem, der måske ellers ville besøge Dansk Arkitektur Center, men som bruger byen rigtig meget og ville kunne blive inddraget i udstillingen ude i byen. Derfor opstod ideen til en form for fotokonkurrence hurtigt. Vi overvejede også flere sociale platforme, men valget faldt hurtigt på Instagram, netop fordi det handlede om billeder og kun billeder. Til gengæld havde vi ikke særligt mange followers på Instagram på det tidspunkt, så vi var lidt i tvivl om, hvor langt vi kunne nå ud på den måde. Det viste sig dog hurtigt, at det ikke var vanskeligt at få folk til at dele deres billeder. Vi var på et tidspunkt tidligt i forløbet også i dialog med et bureau, men valgte at konceptualisere og køre det selv. Det har givet os nogle rigtig nyttige erfaringer i huset, som vi også kan bruge fremadrettet.

Hvordan har I kunnet måle successen på kampagnen?
Der er på nuværende tidspunkt over 2000 fotos med hashtagget #havnenerdin. Vi har ikke haft et specifikt mål om at få et bestemt antal fotos med i konkurrencen, men at konkurrencen skulle bidrage til ”word-of-mouth”-spredning af udstillingen, så vi ville nå vores mål om at få rigtig mange besøgende i udstillingen i Dansk Arkitektur Center. Vores mål med udstillingen er desuden, at de besøgende får en god oplevelse, som de har lyst til at fortælle videre om. Derfor har det været oplagt at bruge sociale medier og tænke i at give folk noget, de har lyst til at dele og ”like” og på den måde sprede via deres netværk. Hos Dansk Arkitektur Center har vi spørgeskemaundersøgelser til de besøgende, hvor vi spørger, hvor folk har hørt om udstillingen henne, og på de foreløbige besvarelser kan vi se, at ca. halvdelen af de adspurgte besøgende er kommet, fordi de har fået udstillingen anbefalet af andre. I alt 97% af de adspurgte vil gerne anbefale udstillingen videre til venner, familie og bekendte.

Hvad er gået godt og skidt?
Det ser ud til, at det er lykkedes at ramme nogle, som ellers ikke kommer i Dansk Arkitektur Center, og som måske ikke havde en opfattelse af, at vi også har noget, der kunne være interessant for dem. Nu hvor udstillingen er åben, udvælger vi Ugens Bedste foto en gang om ugen, men vi kunne godt gøre endnu mere for fortsat at inddrage og skabe opmærksomhed omkring fotokonkurrencen.  Det er også vigtigt fremadrettet at huske at bygge videre på den interesse, der er skabt og bruge erfaringerne til at udvikle nye tiltag i kommende projekter og udstillinger.

W: www.dac.dk/havnenerdin
F: www.facebook.com/danskarkitekturcenter
I: http://instagram.com/danisharchitecturecentre

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

NAVIGATION